DETOKSIKACIJOM do TRANSFORMACIJE


DETOKSIKACIJA I TRANSFORMACIJA
Sirova biljna hrana, lekovito bilje, smeh, blaženstvo, radost i bez­uslovna ljubav, sve to postoji u istom opsegu frekvencije. Podešavanje na tu frekvenciju podiže sveopštu vibraciju u vašem polju energije, uslovljavajući da se sve što vibrira u opsegu niže fre­kvencije, kao što su strah, bol, sumnja, rak, ružnoća, depresija, toksini, na kraju očisti i bude izbačeno iz tela. Taj proces je poznat kao „detoksikacija”.

Detoksikacija nas transformiše, ali i izaziva. Kada se ukrcate i nastavite sa ovim procesom, nemojte zaboraviti da ne morate da se usredsređujete na sa­vršenstvo, već samo na napredovanje. Stare navike teško umiru, ali umiru. Do izvesnih pomaka doći će odmah, dok će za druge biti potrebno vreme. Put može biti relativno lak ili može biti pun iza­zova. Unutrašnje čišćenje, detoksikacija i telesna svest sve su to nusproizvodi prihvatanja programa sirove hrane. Re­zultati obezbeđuju uputstva i nadahnjuju čoveka da ide sve dalje.

Transformativni proces koji poči­nje konzumiranjem sirove biljne hrane omogućava vam da se ponovo izgradite na dubinskom nivou. Omogućava vam da se preoblikujete u savršenije umetničko delo. Obdaruje vas novopronađenom sposobnošću da ponovo isklešete svoj karakter, telo i budućnost. Nadahnjuje vas da sve svoje vreme investirate u pro­ces stvaranja sebe kao remek-dela.

Dedalov let
Svi znamo mitsku priču o Ikarovom letu. Sećate je se? Ikar je zarobljen u lavirintu na ostrvu Kritu. Njegov otac Dedal, veli­ki inženjer, napravio je krila svom sinu kako bi mogao da odleti i pobegne. Otac mu je kazao: „Leti po sredini. Ne leti su­više visoko jer će sunce istopiti vosak na tvojim krilima i strmoglavićeš se s neba. Ne leti suviše nisko da te ne zahvate pli­me i oseke mora”. Njih dvojica su stavila krila i zajedno odletela sa ostrva. Ikar se, međutim, toliko uzbudio tokom leta da se popeo suviše visoko. Vosak na krilima se otopio i on se srušio u more.

Ovu priču često nazivaju Ikarov let, ali od sada je pamtite kao Dedalov let, jer je Dedal bio taj koji je uspeo! Dedal je bio hrabar; on je delovao. A pritom je bio i pametan, za razliku od Ikara koji nije slu­šao. Lekcija glasi da treba iskoristiti šan­su, leteti, ali i pomno slušati i obrazovati se. Sirova hrana je moćna informacija i usvajanjem ovog programa vi ćete leteti - ali potrudite se da slušate i nastavite da se obrazujete.

Da biste bili u stanju da izađete na kraj s promenama u metabolizmu do kojih do­lazi prilikom prelaska na ishranu koja se zasniva na sirovoj hrani, morate ići svojim tempom i početi s mesta na kome se na­lazite. Dosledno povećavajte brzinu onoli­ko koliko ste u stanju. Ponašajte se prema sebi kao mudar menadžer koji uvodi mla­dog borca u ring - on se trudi da se njegov borac u prvim borbama ne sastane s ne­kim ko može da ga nokautira. Terajte sebe dalje brzinom koju vaše samouverenost i sposobnost mogu da podnesu.

Manje pobede vode do velikih pobe­da. Mala privrženost vodi ka većoj privr­ženosti. Predmet koji se kreće nastoji da nastavi da se kreće, bilo da je u pitanju voz, auto, emocija, navika ili verovanje. Jedan korak vodi do drugog. Svaka pobe­da vas za jedan korak približava realizo­vanju cilja, a u ovom slučaju to su večna mladost i lepota. Sve promene treba usvojiti sa zdra­vim razumom. Pomak koji je došao su­više iznenada može da „šokira” telo. Sve dolazi u svoje vreme. Ostvarivanje pro­mene koja će trajati podrazumeva izla­ženje iz zone udobnosti, ali ne i zalaženje u šok zonu.

Ako želite da ostvarite više zdrav­stvene ciljeve, investirajte vreme i trud u detoksikaciju i projekte ličnog razvoja koji će biti u stanju inkubacije dugo vre­mena. Dugoročni projekti se mnogo više isplate jer univerzum nagrađuje discipli­nu i istrajnost.

Glavobolje, bolovi u telu, promene na koži, pojačani sekret, PMS, telesni miris, zadah iz usta, nepravilnosti u radu creva, neprijatnost, emocionalne promene, nezainteresovanost za seks, duboke sumnje i potraga za dušom sve su to simptomi detoksikacije do koje može dolaziti ciklič­no. To su simptomi da hrana s više ener­gije i emocije izbacuje nisku energiju.

Jeste li ikada ušli u mirni bazen ili je­zero u rano jutro? Kada uđete, blato na dnu se uskomeša. Detoksikacija je slič­na tome. Unošenje zdrave, lakše hrane uskovitla stari mulj, uključujući ostatke prošlih emocija i potisnutu povređenost. Emocionalno čišćenje je deo procesa transformacije.

Ako imate jake simptome detoksi­kacije, posebno kroz kožu, posetite hidroterapeuta za debelo crevo. On može usmeriti i ukloniti toksičnost i emocije kroz creva umesto kroz kožu.
 

 

Kako usporiti ili ubrzati simptome detoksikacije
Kataboličke prakse imaju tendenciju da ubrzaju simptome detoksikacije (to zna­či da će katabolička praksa brže izbaciti toksine iz tela). ‘Katabolički’ znači ‘slomi­ti’. Kataboličke prakse uključuju sledeće.
• Post
• Konzumiranje svežeg voća
• Ispijanje zelenih sokova
• Aerobne vežbe
• Čišćenje pomoću bilja
• Kupanje u toplim izvorima
• Kolibu za znojenje/saunu
• Hidroterapiju debelog creva itd

Anabolička praksa ima tendenciju da uspori detoksikaciju (to znači da će anabolička praksa ugušiti oslobađanje toksina iz tela). ‘Anabolik’ znači ‘gomila­ti’. Anaboličke prakse uključuju sledeće.
• Konzumiranje masne hrane (avo­kado, orašasti plodovi, masline, se­menke, kokosovi orasi, durijan)
• Konzumiranje salata zelenih listova bogatih vlaknima
• Upotrebu morske soli
• Anaerobne vežbe, kao što je podiza­nje velikih težina
• Konzumiranje kuvanog skroba, kao što su hleb, testenina, pirinač, peče­ni krompir...
• Konzumiranje bilo koje vrste mleč­nih proizvoda
• Konzumiranje bilo koje vrste mesa, uključujući ribu
Važnost nije ni na strani jedne ni na strani druge. I katabolička i anabolička ak­tivnost su važne i korisne u pravo vreme.

Lekcija iz odvajanja
Oslobodite svoj dom ili radno mesto od svega što niste koristili i dotakli prethod­ne godine.
Jeste li ikada ušli u nečiji dom prepun stvari? Stvari na radnim površinama, stvari na zidovima, stvari u ormanu, stva­ri na podu... Neka vam je nebo na pomo­ći ako otvorite frižider! Stvari! Pogodite čega sve ima u osobi koja živi među svim tim stvarima? Mnoge stvari! Ono što vidi­mo oko sebe samo je odraz onoga što je u nama. Ako oko sebe vidimo nered, onda postoji tendencija da je nered i u nama. Postoji posebna isceljujuća sila u odvajanju, u puštanju. Uspeh se ne sastoji u tome šta dobijate, već u tome šta pušta­te. Puštanje predmeta koji nas okružuju omogućava nam da pustimo „stvari” u sebi - to pomaže u procesu detoksikacije.

Detoksikacija je lična
Samolečenje putem alternativne zdrav­stvene brige i alternativne dermatologi­je predstavlja veoma lično i osvešćuju­će proučavanje. Nauka o alternativnoj zdravstvenoj brizi nastoji da ljude po­smatra kao celovite pojedince u okruže­nju sa istorijom, pre nego grupu simpto­ma i dijagnoza sa etiketom.

Koristite intuiciju/instinkte u izbo­ru naturopata, lekara ili iscelitelja. Ako osećate da su ezoteričniji režimi lečenja prikladni, kao što su molitva, medicina, vera ili neki drugi alternativni metod, poslušajte to osećanje. Tu možete da na­pravite najveći proboj.

Dozvolite osećanjima da vam po­mognu u izboru lekara i tehnika lečenja. Naturopatske tehnike lečenja su moćne. Čak i vera u psihičko lečenje može imati ulogu u vašem životu. Među nama postoji izuzetna inteligencija. Najveća korist od prirodnih i duhovnih režima lečenja jeste pustolovni, optimistički okvir uma koji proističe iz njihove upotrebe.

Gubitak težine
Prosvećenost je upravo to - da učinite sebe lakšima.
Trajni gubitak težine dolazi kroz unu­trašnju transformaciju. To je obično po­sledica epifanije, trenutka jasnoće, jasne odluke. Kada je odluka doneta i izabran novi put u životu, težina je već izgubljena.
Skrobni ugljeni hidrati, kao što su pe­čeni krompir, pirinač, pivo, hleb, testeni­na, kukuruz, čips, čips od krompira itd. i kuvane masti, kao što su masno meso i pasterizovani mlečni proizvodi, dva su najveća elementa koja treba ograničiti u ishrani i eliminisati iz nje u cilju gublje­nja na težini.

Prejedanje i dobijanje na težini veza­ni su za konzumiranje demineralizovane hrane. Što je hrana bogatija mineralima, to je teže prejesti se takve hrane. Kada se hrana jede sirova, onda šalje jači signal za prestanak jela. To se naziva „aliestet­ska promena ukusa”. Ta promena uku­sa je jača u hrani bogatijoj mineralima, a posebno je jaka u divljoj hrani. Divlja hrana ima uvek više minerala od pripi­tomljene hrane. Pripitomljene biljke, posebno one koje se gaje komercijalno, bogate su šećerom/skrobom i siromašne mineralima. Tu spadaju žitarice (hleb, te­stenina, pirinčani kolači, pivo), krompir (pečen, čips od krompira), kukuruz (čips od kukuruza, proizvodi od kukuruznog sirupa), šargarepa i voće bez semena. Konzumacija hrane siromašne minerali­ma često dovodi do zavisnosti. Sećam se da sam se bio navukao na kukuruzni čips dok sam bio na koledžu, što je na kraju izazvalo blago zapaljenje kože.

Hipotiroidizam (smanjeni rad tiroid­ne žlezde) često je smatran glavnim kriv­cem za preterano gojenje. To je možda tačno, ali nije uvek slučaj. Ako su zaista problemi s tiroidom uzrok prekomerne težine, najbolje je hraniti tiroidu uljem kokosa (kao i drugim proizvodima od kokosa), brazilskim orasima (tri do četiri svakog dana), voćem bogatim vita­minom C (pomorandže, paprika) i hra­nom bogatom vitaminima B i enzimima (sirovi kiseli kupus).

Kako se brzo rešiti celulita
Pijte samo svež sok od grejpfruta ili jed­nostavno jedite samo grejpfrut tri dana. Grejpfrut sadrži divan antiinflamatorni enzim koji takođe čisti kožu. Grejpfrut je najblaže citrusno voće što se tiče sadržaja kiseline, ali sadrži jake antiseptičke osobi­ne i u stanju je da razgrađuje sluz. Takođe sadrži i malo šećera, tako da je blago za pankreas i ne utiče na nivo šećera u krvi.

Druga strategija je da jedete malo i uzimate dva enzima lepote sa svakim obrokom i dva između obroka kako biste povećali nivoe enzima čišćenja praotaze i lipaze u tkivu, i na taj način pomogli raz­bijanje celulita i viška masti. Izbegavajte da uzimate enzime na prazan stomak ako ste već imali čir.
 

 

Možete da se transformišete
Ljudi su dinamična bića. Stalno iznova iz­građujemo sebe. Opšta mudrost smatra da se 98 odsto atoma u našem telu zame­ni tokom dve godine. Studije su pokazale da se 100 odsto naše atomske strukture zameni u sedam godina!
Sada sledi zapanjujuća istina: može­te da izmenite strukturu svojih kostiju; možete i te kako da izmenite svoj izgled; možete da izmenite kalup svog tela da odgovara vašim idealima. Svi mi posta­jemo slika koju u umu imamo o sebi. Upr­kos svima koji sumnjaju i ne veruju, to je istina do koje sam došao zahvaljujući vlastitom iskustvu sa sirovom hranom i sopstvenoj fizičkoj transformaciji.

Obećavam vam da će vas stalno kon­zumiranje odlične organske sirove hrane veoma bogate mineralima transformisati za dve godine tako što će zameniti vašu atomsku strukturu ispravnim gradivnim materijalom. Kroz sedam godina bićete potpuno transformisani u novu osobu.

Sve znanje i učenje nisu ništa u po­ređenju s potrebom čišćenja i podmla­đivanja tela na svim nivoima - fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom - jer je obnovljeno telo u stanju da dopre do najdublje mudrosti. Svi koji odaberu da se pročiste bivaju u toj meri nagrađeni da to prevazilazi njihovu maštu - ako su voljni da napreduju inteligentno i polože testove. Kroz taj proces samopročišćava­nja postajemo bića čiste suštinske lepote.

Danas većina nas uopšte nije svesna šta stvarna lepota i harizma mogu da urade. Sa dovoljno harizme i čistoće, nema ograniče­nja. Dovoljno harizme stvara mogućnosti na svakom ćošku. Ona svakodnevno stvara jedinstvene i magične događaje.


 

 

 

 

 

 

Autor: Dejvid Vulf; odlomak iz knjige „Ishrana za lepotu i zdravlje“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE