Tai Chi Chuan

Tai chi chuan je meditativno – fizički sistem vežbi, specifični niz pokreta, sistem kretanja, sa ciljem da se postigne unutrašnja harmonija i mir, kao i sklad sa osnovnim silama Univerzuma. Tai chi je idealan sistem samorazvoja koji angažuje sve nivoe ljudskog bića. Omogućava postepenu samospoznaju i evoluciju fizičkih, mentalnih i spiritualnih nivoa ostvarenja, ali i razvijanje lične duhovne nezavisnosti. Vežbanje Tajiquana ne traži posebne fizičke predispozicije, mišicnu snagu, kondiciju, određene godine, ili zdravstveno stanje. Kroz Tai chi gradimo nove temelje zdravlja. Učimo da se oslobađamo napetosti, stičemo unutrašnju kondiciju i snagu, savršeno zdravlje, vitalnost i dugovečnost. Naučićemo da postanemo lagani, gipki i snažni, da se krećemo celim telom, slobodno i u skladu sa zakonima i energijama prirode.