Nutricionizam

Nutricionizam ili nauka o ishrani je multidisciplinarna nauka koja proučava ishranu i način uticaja ishrane na zdravlje čoveka. Kao službeni začetak nauke o ishrani uzima se 1780. godina, kada je francuski hemičar Lavoisier otkrio da se hrana i kiseonik spajaju u telu te proizvode energiju. Nakon toga sledi razdoblje u kojem su lekari, naučnici i drugi istraživači radili na bolestima vezanim sa prehrambenim deficitom - skorbut, beriberi, rahitis i pelagra. Nutricionista je specijalista za ishranu, koji pomaže ljudima da razumeju i primene spoznaje nauke o ishrani u održavanju i poboljšavanju vlastitog zdravlja. Nutricionista ima opšte razumevanje strukture i funkcija ljudskog tela kao i široko znanje o ishrani.