PEAT

PEAT (Psihoenergetska aurotehnologija) je nova tehnologija koja vas vodi korak po korak do jednostavnog, efikasnog i brzog izlečenja bezbrojnih poremećaja, bolesti i dubokih spiritualnih iskustava. Ž. M. Slavinski razvio je PEAT iz prastarih istočnih učenja, kineziologije, meridijanskih ili energetskih sistema i radova Gudharta i Kelahena. U njemu nema meditacije, igala i pritisaka na tačke; samo lagani dodiri prstom po tačkama koje su donedavno bile tajne. PEAT je jedinstven i po tome što, pored terapije, zadire u područje spiritualnog razvoja. Na višem nivou, on će vam pomoći da dođete do najdublje srži svoga bića, do svojih praiskonskih polariteta ili osobnih kodova koje je Biće stvorilo kada je prvi put ušlo u ispoljeni univerzum i između kojih ono igra svoju životnu igru u mnogo varijacija.