Reiki

Reiki je sistem koji se na Zapadu primarno podučava kao sistem lečenja, koji nam omogućava da lečimo sebe i druge polaganjem ruku. Razvio ga je Mikao Usui u prvim godinama XX veka. Svoju popularnost reiki duguje činjenici da ga je veoma lako naučiti i koristiti, čak i deca mogu da ga primenjuju bez problema. Lečenje reikijem je omogućeno kroz povezivanje sa reiki energijom kroz proces opunomoćenja ili inicijacije.