Naši UMOVI organizovani u KOHERECIJI mogu da osvetle područja ČUDA


Naši životi u kvantnoj sprezi
Ljudi koji su međusobno emocionalno bliski i neurološki su bliski, bez obzira na udaljenost. Istraživački timovi sa Univerziteta Bastir u Sijetlu i Univerziteta Vašington is­traživali su EEG snimke ljudi koji imaju bliske emocionalne veze. Otkrili su da kad je jednom partneru bila pokazana neka slika, drugi partner - bez obzira na to što se nalazio daleko - istog trenutka je stvarao isti obrazac moždanih talasa na EEG-u.

Uspešan iscelitelj bi mogao verom da se smatra, govoreći kvant­nim jezikom, posmatračem koji rutinski dovodi do kolapsa mo­gućnosti prostora-vremena u verovatnoću isceljivanja. Molitva predstavlja nameru koja takođe može da dovede do kolapsa gomile mogućnosti koje su prisutne u talasu mogućnosti i stvori izvesnu verovatnoću.

Robert Hos, stručnjak za neuronauku ekstrasenzornih fenomena kao što su iskustvo bliske smrti i proročki snovi, postavio je jedno provokativno pitanje: „Ako je sam čin posmatranja taj koji dovodi do kolapsa talasa energije u čestice materije od kojih je sačinjen svet oko nas, ko ili šta obavlja to posmatranje? Ko je veliki posmatrač koji je katalizator za kreiranje sve materije u fizičkom svetu? Hos veruje da je to svest: velika nelokalna svest univerzuma. Sam univerzum je svest i neprestano kreira materiju iz uma.

Ovaj stav ima sve veću podršku mejnstrim naučnika. Gregori Matlof, fizičar „veteran” sa Njujorškog gradskog koledža za teh­nologiju, tvrdi da naši individualni lokalni umovi mogu da budu povezani s nelokalnim umom kosmosa kroz „protosvesno polje” koje se pruža kroz ceo kosmos. Po ovom modelu, umovi zvezda kontrolišu svoje orbitalno kretanje kroz materiju. Ceo univerzum je svestan sebe. I mnogi drugi naučnici dele ovo njegovo mišljenje.

Kad se mi kao ljudi oslobodimo fiksacije koju naši lokalni umovi imaju na lokalnu realnost i umesto toga uskladimo svoju lokalnu svest s nelokalnom svešću univerzuma, dovodimo svoj lokalni um u koherenciju s nelokalnim umom. U ovom koherentnom stanju, ono što kreiramo svojim lokalnim umom predstavlja odraz nelokalnog uma. Mi više nismo ograničeni svojim starim, kondicioniranim raz­mišljanjem i zbog toga više ne kreiramo istu sadašnju realnost na osnovu starih iskustava iz svoje prošlosti.

Umesto toga, mi razmišljamo „izvan kutije”. Vidimo mogućnosti za koje smo pre toga bili slepi dok smo bili zarobljeni u svom lo­kalnom umu. Istražujemo potencijal svog života koji otkrivamo u proširenoj svesti nelokalnog uma. Percipiramo načine na koje svet može da se promeni koje jednostavno ne vidimo kad smo zarobljeni u nekoherentnom ličnom polju realnosti. Efekat posmatrača poka­zuje da je realnost promenljiva. Uvođenje moći koherentnog uma u naša iskustva i našu percepciju kreira dešavanja koja su izuzetna.

 

 


Kultivisanje koherentnog uma
Možemo da uvežbamo svoj rasuti i haotični um da funkcioniše koherentno. EEG snimci pokazuju da to proizvodi snopove gama talasa, što signalizira povećanu kreativnost, kao i orkestraciju svih područja mozga. Dodajte toj sinhronizaciji i kvantnu spregu s nelo­kalnim umom univerzuma i naše namere dobijaju fokusiranu moć poput lasera.

Profesor sa Univerziteta Stenford Vilijam Tiler podseća nas na razliku između nekoherentne svetlosti sijalice i moći organizovane svetlosti poput lasera. On kaže: „Kao što pokazuje primer sijalice, u nama postoji ogromni i neiskorišćeni potencijal, a svi osnovni sastojci su već tu, ali oni su relativno nekoherentni u odnosu jedan prema drugom. Naš zadatak je da transformišemo te uglavnom ne­koherentne sastojke u potpuno koherentan sistem”.

Razmišljajte s namerom. Koristite taj izuzetni dar svesti da biste usmeravali svoje misli umesto da pustite da vas realnost gura na­okolo. Čak i neprijatne okolnosti mogu da nas poguraju ka veličini ako ovladamo svojim umom, namerno ga ispunjavajući ljubavlju i svrhom umesto sumnjom i strahom.

Koherentni um ima moć lasera i u stanju je da seče čelik. Svest, koja je usmerena ka povišenoj realnosti, organizuje naše neuron­ske puteve. Ona dovodi naše moždane talase u koherenciju, za­jedno s našim srcem i svim drugim sistemima u telu. Ona dovodi do ponovnog umrežavanja naših neuronskih puteva. U ovom sta­nju sposobni smo da funkcionišemo na nivoima koji prevazilaze poznate zakone fizike.
Tada se prirodno udružujemo s drugim ljudima, usklađujući se s velikim društvenim energetskim poljima pozitivne rezonance. Sinhroniciteti postaju pravilo, a ne izuzetak.

Kultivisanje koherentnog lokalnog uma započinje time što uskla­đujemo svoju svest s poljima ljubavi i kreativnosti koja se nalaze u nelokalnom umu. To je razlog zašto je toliko efikasno da meditirate odmah čim se probudite ujutru, dok se vaš mozak nalazi u alfa sta­nju, pre nego što se pojave beta talasi. Pokušavanje da smirite svoj um nakon što su se brane otvorile i misli pokuljale veoma je teško. Ekspanzija alfa stanja u kojem ste se već nalazili dok su vaše oči bile sklopljene tokom spavanja mnogo je lakša.

Kada se ujutru probudite najbolje je da odmah počnete da meditirate. Na taj način započinjete dan s koherentnim umom. Pozitivna mentalna stanja imaju duboke efekte na zdravlje i dugovečnost. Optimisti imaju upola manju stopu smrt­nosti od pesimista, a snižavanje stresa može da doda deset godina vašem životnom veku.

Um koji je usklađen s beskonačnim predstavlja divno mesto za život. On gura materiju našeg tela ka zdravlju i blagostanju. On otključava našu kreativnost. On menja odnose u našoj porodici i zajednici u stanje ljubavi, saosećanja i zadovoljstva. On neguje pri­rodni svet i utiče na psihosferu cele planete. Naši umovi organizo­vani u koherenciji mogu da osvetle područje čuda.
 

 

 

 

 

 

Autor: Doson Čerč; odlomak iz knjige „Od uma do materija“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs


 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE