DUHOVNA LESTVICA


Živeći u prirodi, prolazeći kroz razna životna iskustva i cikluse – pre svega mislim na one unutrašnje, ali i događajne – došao sam do nekih saznanja o vrednostima života i duhovnih snaga. Putujući i otkrivajući, tragajući i sazrevajući, jedno od najvažniji znanja koje sam dobio je Duhovna lestvica. U nju je utkan gotovo ceo moj život i esencijalnost ka čemu sam stremio. Ona je kao moj lični ugovor sa višim svetovima. Lestvica se sastoji od devet stupnjeva i već taj broj govori o njenoj potpunosti. Broj devet je završni broj u hijerarhiji brojeva. Posle njega brojevi se samo ponavljaju. Njegovo postojanje datira pre Vremena i Prostora, pa se o broju devet može govoriti kao o kontinuiranom božanstvu. Broj devet je broj uzvišene prosvetljenosti svetlosti, zvuka i energije – tri trojstva iz kojih je nastala materija i život. U samoj grafičkoj izražajnosti on je obrnut od broja šest (zakonitog broja Đavola), tako broj devet izražava prirodnost, pozitivnost – on je broj Hrista.
 


Lestvica se u meni kristalizovala dugi niz godina, a onda se odjednom, ovde u Brezovici, gnostičkim strelicama formirala u velikoj jasnoći. Njena uzlazna vrednost nastala je u jednom dahu. Osećao sam je veoma precizno. U gnostici se nikad, ili bar vrlo retko postavljaju pitanja – odgovori stižu sami. Dovoljno je biti otvoren, imati duhovne predispozicije i vertikalne snage se tada lako inkarniraju u čoveku. Dela unutrašnjih svetova ili viših inicijacija uglavnom su zaokružena i nepromenjiva, kao što je nebo uvek gore a zemlja uvek dole. Postoje duhovni zakoni koji su mnogo viši od ljudskih čije delove samo na momente ili u parčićima dodirujemo, bilo nesvesno ili sa naporom.

 
Kod moje lestvice, jedino treća lestvica u prvom stupnju nije bila iščišćena. Nije bila baš najjasnija, jer je umesto skromnosti  stajala sloboda. Osećao sam da reč sloboda ne zvuči najpreciznije i da tu treba nešto promeniti. Nisam baš znao šta, ali se posle izvesnog vremena pojavila skromnost i lestvica se konačno učvrstila. Kasnije sam shvatio da prvo trojstvo u stvari celokupno označava pojam Slobode, onako kako taj pojam ja osećam. Naime, Sloboda je, za mene, najviši stupanj mogućnosti. Često sam se susretao sa ljudima koji su termin slobode zloupotrebljav ali zaradi svoje impotencije. Sloboda nije to. Sloboda je veliki stepen odgovornosti sopstvenog puta. Ona nije nimalo lak put ili iskaz nemoći, naprotiv sloboda je znoj, napor, otkrivanje, dijalog, energija velike opasnosti. Prisećam se jednog fragmenta ili stiha Edvarda Kocbeka koji glasi: „ Ako postavim pravila unište me pravila / ako uništim pravila – uništi me sloboda.“

Negde između ove dve sile, po meni, trebalo bi da je čovekov krst. Čovek bi morao poznavati i slobodu i disciplinu i tačno znati kad mu je šta dozvoljeno, potrebno i neophodno. U disciplini se nalazi velika količina slobode, u slobodi se nalazi velika količina discipline. Tek u takvom stapanju vidim ljudski kvalitet.
 

 

duhovno uzdizanje

 


 
U to vreme nisam znao za kapitalno delo rane hrišćanske mistike – lestvica, Jovana Lestvičnika. Moja lestvica plod je autentičnog hoda i osećaja za kičmeni stub života. Ona je, pre svega, putokaz i svetionik za mene i moje opredeljenje, ne bih ja nikom naturao ili nametao kao krajnju ili jedinu istinu. Ali ona može imati i univerzalno značenje i bar delimično poslužiti nekad ili nekome ko se bude upustio u duhovna iskustva. Nekom ko želi ići putem dostojanstva i čistote.

 

LESTVICA

 
SREĆA
RAD
MIR

 
DOBRO
LJUBAV
ISTINA


 
SKROMNOST
HRABROST
ISKRENOST

 

Lestvica se čita oddole prema gore jer ukazuje na prirodan put uspona i osvajanja duhovnih i ljudskih vrhova. Prve tri stepenice su radnog karaktera. One označavaju potrebu da ljudske osobine budu pokretne i moguće – ostvarljive. Naime, čovek uvek može da bude iskren, da bude hrabar i skroman.

 
Iskrenost  označava postojanje svesti o sebi i svojim delima – čovek u svakom trenutku mora znati ko je, šta je i kakve su mu misli i namere.
Iskrenost služi kao protuteža laži, skrivanju i namernim tajnama koje onemogućuju prilaz istini i dijalogu. Iskrenost je neka vrsta svakodnevno neophodne ispovesti. Ona omogućava čistoću i čišćenje duhovnog tela. Neiskrenost stvara nasuprot iskrenosti, skramu unutrašnjih bolesti. Koliko god puta slažemo, taložimo tanku skramu bolesti. I zato nije čudo, skoro je rekao jedan poznati javni radnik, da su bolesti sve više unutrašnje.


Hrabrost  naznačava neophodnost, ako se čovek želi upustiti u iskustva i život uopšte.
Strah čoveka čini slepim i ukotvljenim u mestu spoznaje. Zato je hrabrost ta koja razbija čarobni veo znanja i uvodi nas u svet otkrovenja. Bez elemenata hrabrosti nemoguće je bilo šta saznati, jer i životna i duhovna iskustva isprepletana su teškoćama, preprekama i iskušenjima. Da bismo sve to savladali potrebna je hrabrost.


Skromnost   je takođe neophodna, jer lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego bogatašu ući u duhovno carstvo.
Materijalno i duhovno je uvek u obrnutoj proprciji, no pošto je minimum materijalnosti čoveku, ipak, potreban, potrebno je pronaći harmoniju između ove dve vrednosti. Moje opredeljenje u velikoj meri ide ka duhovnosti i opredeljenju da se usaglašavam sa njenim snagama. Ljudi koji su opredeljeni ka materijalizmu, novcu i fetišu, stvaraju površinsku skramu oko svoje aure i duhovnim zracima je nemoguće da prodru u čoveka. Tako čovek biva lišen pomoći kosmosa i velikih energija.
 

 

porodica bistrih potokaOve tri lestvice radnog su karaktera i čovek ih može i mora uvek upražnjavati. Čovek mora biti spreman u svakom trenutku da ih emanira i prezentira jer je to neka vrsta životne kondicije. One se ne mogu jednom osvojiti i za svagda biti uknjižene, odstupanje od njih vodi ka duhovnom slabljenju. One moraju biti svakodnevni trening, kao što nam je svaki dan neophodan uzdah i izdah. Kada se osvoji stupanj prve trijade, dobijaju se znanja viših svetova, ili duhovni stepen. To su znanja i energije koje se dobijaju kao plod prethodnih lestvica.

 
Prva lestvica u drugom krugu znanja je – Istina. U njoj se nalazi energija, snaga, proširena svest, vizičnost, spoznaje i moć nadstvarnih sila. Takve snage su u nama i u kosmosu, ali su one skrivene od naših očiju. Razlika između Iskrenosti i istine je u tome što je Istina deo univerzalnih vrednosti, a Iskrenost je samo u rukama čovekovih mogućnosti. Kad stupimo u kontakt sa Istinom to znači da imamo posedništvo glasova Neba i znanja sa Duhovne table. Istina je iznad realnosti. U njoj su sadržane nedefinisane moćne energije, koje je potrebno, tek, obrađivati, usmeravati i doterivati.

 
Istinu je potrebno pretvarati u Ljubav, jer njena snaga može otići i u suprotnom smeru. Zato je u mom sistemu Ljubav peta lestvica.
Ona označava punoću duhovne snage sa najvećim dejstvom. Njena moć je neizmerljiva. Broj pet daje joj značenje sretnosti i potpunosti. Tek kada čovek oseća ljubav, oseća potpuni smisao udahnutog duha u svoje zemljano telo. Ljubav sama za sebe isto može biti veoma opasna, jer može ići ka sebi. Može razvijati svoju egocentričnu moć. Njenu moć potrebno je spustiti na tlo stvarnosti i običnosti.

Voleti najsnažnije sve bližnje oko sebe (životinje, biljke, minerale, ljude, nepoznate prisutnike) i gajiti njenu snagu prema metafizičkim tačkama koje su vazda čoveku bile i dostupne i nedostupne.

Ljubav je potrebno pretvoriti u Dobro, princip konkretnog gesta. Energiju Istine i Ljubavi uvek treba usmeravati ka drugima, deliti je, jer samo tako ima povratno ili ciklično dejstvo. Dobro je najviši stepen duhovne trijade koji čoveka čini zadovoljnim. Bez ikakve ideologije treba da činimo dobra dela i zahvaljujemo onima kojima smo ih učinili. Nikada ne treba osećati nagradu za njih, ona su sama sebi nagrada i svakodnevna neophodna hrana duha.


Kada čovek ispuni drugi krug duhovnog trojstva, energija duhovne lestvice se vraća u životnost. Tada čovek dobija Mir. On je veoma važna komponenta u prostoru i vremenu, kako bi čovek mogao da funkcioniše biološki, psihološki, fizički, stvaralački...

Zato iz Mira sledi Rad ili stvaralaštvo. Stupanj života u kome se oseća tekućina vitalnosti i smisla. Rad u našim žilama i rukama čini čoveka zadovoljnim i sretnim. Termini koji u ovoj savremenoj civilizacijisve više gube vrednost, čak dobivaju stid i sramotnost za postojanje. No, meni se čini da je jedna od dužnosti čoveka da traga za Srećom kao i za zdravljem. Sama ta namera u sebi sadrži obe te komponente. Savremenim vekom zavladao je pesimizam, bolest, letargičnost i beznađe.

Čovek se potpuno izgubio u neprovidnoj magli neljudskih vrednosti. Više nego ikad potreban je dijalog sa samim sobom i Bogom. Pod srećom ne podrazumevam neki dobiveni poklon života, već naprotiv Sreća je mukotrpan rad, traganje, otkrivanje, postavljanje pitanja i prolazak kroz teška iskustva. Tek na kraju svega, posle puno duhovnog znoja – nalazi se sreća ili Potpunost. Čovek mora razvijati svoje biofilske osobine, mora tragati za duhovnošću u životnim uslovima i strukturama. Jer samu duhovnost najlakše je dostignuti, jedno samoubistvo ili oduzimanje samom sebi života i telesnosti vodi nas u čistu duhovnost, ali to nije zadatak čoveka. Čovek je dobio na poklon život, dužan je da ga osmišljava i ispuni vrednostima.

 
Ovu duhovnu lestvicu Braila je isplela na belom platnu i ona stalno visi na zidu iznad našeg kreveta i u našim prsima. Ona je stalno ogledalo naših poteza, po njoj merimo svoje gestove i ponašanje. Ona je uvek budna u nama (meni) i izraz spremnosti da se izrazi i iskaže. Kada sam spoznao svih devet lestvica i njenu celovitu vrednost, to ne znači da sam se popeo na vrh duhovnih saznanja. To znači da sam samo postao njen sluga i služebnik, spreman da je u svakom času upražnjavam i da živim sa njom. Savladavanjem svih devet lestvica posao nije obavljen ili gotov, naprotiv tek posle toga predstoji veoma naporan rad i trud koji je potrebno uložiti. Sledi još veća budnost i spremnost da se njeni tupnjevi izraze. Ova lestvica je holistička i ne može dejstvovati okrnjeno. Ona je organski sastav kao telo u kome su povezani ruke, noge glava, telo. Nedostatkom jednog dela telo bi bilo falično.

Duhovna lestvica, u stvari, predstavlja klasičnu množinu svetih trojstava. Tri puta tri. To je porođaj samog sebe kroz sebe umnoženom snagom i predstavlja pojam obnavljanja, na čemu je zasnovana istorija i vreme.
 

 

bistri potok

 Kad sam jednom razgovarao sa E. Josifom  o ovoj lestvici, on me je uputio na jednu lestvicu koja se tu ne vidi, a postoji. To je lestvica realizacije ili lestvica “O”. Ona je deseta lestvica i u sebi spaja početak i kraj. Spoznajom lestvice, zaista, ništa se ne postiže ako se ona ne realizuje i ne sprovodi u delo. Onda je njeno dejstvo razvodnjeno i farisejsko. U njoj se prostiru znanja Sve i Ništa. Čovek je najbliži Bogu preko ideje, ali isto tako je najdalje ako te ideje ne realizuje. Onda su one samo plod mašte i otuđene svesti. U jazu između duhovnog i životnog, mora postojati stalan napor da se on prevaziđe. Da se spoje ta dva sveta i dovedu u Harmoniju.

 
Ova lestvica bila je moje najveće duhovno iskustvo i najvažnije otkriće unutrašnjeg sveta. Naravno, bilo ih je još i biće ih, ali ona je najcelovitija u svojoj važnosti i vrednosti. Kod svih mističkih iskustava najveći je problem kako ih predati objekciji spoljašnjeg sveta. Kako da ih razumeju i drugi ljudi. Jezik unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta dva su različita jezika. Gotovo je nemoguće uspostaviti komunikaciju ako ne postoji verovanje ili recepcija senzibiliteta. U duhovnom svetu postoji jedna istina, u ljudskom i životnom istina je različita, pluralistična, neuhvatljiva sa sopstvenim smislom da se sama sebi izmigoljava. Da se skriva. Iznoseći neka svoja unutrašnja iskustva i delimičnosti, svestan sam opasnosti da se onastave pod zvono skepticizma. Zato je lestvica, pre svega, moje vlasništvo, mog napora i puta. Njome ne želim indoktrinirati nikoga, sem ako ona sama ne pronađe mesto u nekom slučajnom prolazniku ili u nekom od članova moje porodice.


POSTOJE ljudi sa različitim osobinama i pogledima na svet od mene, veoma ih poštujem. Postoje suprotne vrednosti i simetrije. Zato sam napravio pretpostavku jedne paralelne lestvice sa suprotnim, mogućim, dejstvom. Ona izgleda ovako, isto se čita odozdo:

 

Nezadovoljstvo
Lenjost
Neuroza
 

Zlo
Mržnja
Obmana


Bogatstvo
Strah
Laž

 

Ne poznajem autentičnu vrednost ove lestvice, izbegavam je i pokušavam da je u pojedinim trenucima života razlučim. I odbranim se od nje.


Iz knjige "Porodica bistrih potoka" - Božidara Mandića
Izvor: Jadranka Karan,
www.facebook.com/jadranka.karan

 

 

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE