Zašto čovek ne može da ŽIVI BEZ PROBLEMA? Zato što se PLAŠI PRAZNINE!


Živeti bez problema veoma je teško, praktično nemoguće za čoveka. Zašto? Zbog toga što problem odvlači pažnju. Problem daje nešto čime se zanimate. Problem vam stvara posao bez posla. Problem vas zaokuplja. Da nema problema, ne biste bili u stanju da boravite na periferiji svog bića. Bili biste usisani u centar.

A centar vašeg bića je PRAZAN. On je kao centar točka. Ceo točak se okreće oko praznog centra. Vaše najdublje jezgro je prazno - ništa, ništavilo, praznina, ambis. Vi se plašite te praznine pa se onda držite za ivice točka, ili u najboljem slučaju, ako ste malo smeliji, držite se za šrafove na točku, ali nikada ne odlazite do centra. Tada počnete da se plašite, podrhtavate.

umni-problemiProblemi vam pomažu. Imate neki problem da rešite - kako se onda okrenuti ka unutra?

Ljudi dolaze kod mene i kažu: "Želimo da odemo ka unutra, ali postoje problemi."

Oni misle da zbog problema ne mogu da odu ka unutra. Istina je potpuno suprotna - zbog toga što ne žele da odu unutra, oni stvaraju probleme.

Neka ovo razumevanje postane duboko koliko god je to moguće - svi vaši problemi su PRIVIDNI!


 Autor: Osho
Preveo sa engleskog:
Milan Bojić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE