Ko je Filis Kristal i kako je stvorila neke od najmoćnijih DUHOVNIH TEHNIKA?


Filis Kristal (1914-2016) je bila najstariji psihoterapeut na svetu koja je 2014. godine održala u Beogradu svoj poslednji seminar sa punih 100 godina. Ona je  psihoterapeut Jungove i Eriksonove škole i autor niza psiholoških tehnika za oslobađanje od lažnog identiteta i negativnog programiranja.

 

Rođena u Engleskoj, dugo godina je živela u Kaliforniji, da bi se 2004. u svojoj 91 godini života nastanila u Nemačkoj, zatim je živela u Švajcarskoj, a u svojoj stotoj godini se vratila u Englesku. Često je putovala  po svetu pomažući ljudima da se iscele i razviju istinski identitet kroz uspostavljanje unutrašnje veze sa svojim izvornim bićem, unutrašnjim sopstvom.

Filis je napisala desetak knjiga o tehnici koju je podučavala od kojih je “Raskidanje sputavajućih vezanosti” prevedena i na srpski jezik.

raskidanje-vezanostiFilis Kristal je metodu "Raskidanje vezanosti" počela da razvija sredinom pedesetih godina prošlog veka, u vreme kada tehnike za rad sa podsvešću nisu bile popularne kao što su poslednjih dvadesetak godina.

Kroz ovu tehniku se upoznajete sa simbolima  za rad sa podsvešću kroz vođene meditacije i vizualizacije - majsko drvo, osmica, proces raskidanja sputavajućih vezanosti od roditelja kao i od apstraktnih stvari, od onoga što nema formu – to mogu biti uloge, osećaji, osobine koje nas ograničavaju da budemo ono što zaista jesmo.

Rad na sebi je trajan proces u kojem osoba u oslobađanju od vezanosti može da ide onoliko daleko koliko to sama želi. Nisu potrebne nikakve posebne sposobnosti da biste ovladali ovom tehnikom.

Evo šta sama Filis Kristal kaže o svojoj metodi:

“Ova metoda se razlikuje od mnogih drugih tehnika u tome što nam pomoć neće pružiti nikakav sveštenik, guru ili drugi autoritet, već ćemo je naći u samom sebi, ako smo spremni da uzmemo svoj život u svoje ruke, prepoznamo i prekinemo sve vrste kontrola i prestanemo da prebacujemo odgovornosti za svoje probleme na nekoga ili nešto. Dakle, mi treba da odsečemo veze ne samo sa ljudima koji nas kontrolišu već i sa ljudima koje mi kontrolišemo, jer su obe veze podjednako štetne. Moć koju imamo je potpuna. Da li ćemo je iskoristiti, zavisi od nas.

filis-kristalKidanjem veza sa ljudima, navikama, nasleđenim karakteristikama i svim drugim spoljašnjim faktorima kontrole, preuzećemo odgovornost za svoju karmu i svesno nastojati da je savladamo. Taj proces zahteva samopreispitivanje.

To znači da neprestano treba sebi da postavljamo pitanje „Ko sam ja“. Treba da preispitamo raznovrsne uloge sa kojima se poistovećujemo i da shvatimo da nećemo naći odgovor na to pitanje ako verujemo da nas bilo koja od tih uloga predstavlja.

Većina ljudi koja traga za smislom života ima nekakvu predstavu da u svakom čoveku postoji neka moć koja prevazilazi ograničenu svest pojedinca.

Korišćenjem simbola, koji su nasledstvo kolektivno nesvesnog i duboko utiču na svaku osobu, ova tehnika može pomoći svakome da raskine veze koja ga sprečavaju da postane ono čemu svi težimo - slobodno, autentično ljudsko biće oslobođeno okova sputavajućih odnosa i zavisnosti.

Mi smo svi uvezani nevidljivim lancima koji nas ograničavaju u ispunjenju svog punog potencijala. Te lance vezuju roditelji, autoriteti, društvo, ljudi od kojih zavisimo ali i oni koje sami biramo. Naši strahovi i nespremnost za promene, nedostatak samopouzdanja i zabluda da svako mora da nosi neke lance - drže nas vezanim i onda kada smo odrasli i dovoljno jaki da ih se otarasimo. Naučeni smo da nikada ne oslušnemo svoj unutrašnji glas, svoju Višu svest koja je potisnuta ali nikada ne može da nestane jer je deo nas.”

 

sloboda


Filis Kristal često ističe da je većina ljudi odvojena od svoje Više svesti.
Neki uspevaju da to kamufliraju ili pak da za svoju otuđenost nađu privremeni ventil u stalnoj aktivnosti, drogi, alkoholu, seksu, televiziji, menjanju partnera, gomilanju novca. Postoje i mnogo suptilnije vezanosti koje je najteže prepoznati - a to su emocije: vezanost za bes, ljubomoru, stid, ponos, strah. Čak i potpuno povlačenje iz života, makar to bilo posvećivanje meditaciji ili milosrdnom radu, samo zaustavlja napredovanje.


U intervjuu za časopis “Sensa” 2012 godine, Filis Kristal neprestano ističe da je ritual "odvezivanja" od roditelja (ili osoba koje su podizale dete) prvi korak u oslobađanju. Bez obzira na to da li su nas oni kontrolisali, zapostavljali, kinjili, ili možda obrnuto - svojom preteranom ljubavlju i brigom nas sprečili da se samostalno razvijamo, ovaj ritual je obavezan. Dete kao sunđer upija sve te uticaje i nesvesno ponavlja usvojene obrasce ponašanja.

Prema njenim rečima, savremena civilizacija je odavno zaboravila na neophodne rituale inicijacije mladih u svet odraslih koje je poznavala svaka drevna civilizacija, pa danas imamo milione ljudi koji imitiraju naučeno i nisu "autentični" u svojoj ljudskoj misiji. Pravo oslobađanje je retko jer čak ni smrt roditelja ne znači da je osoba slobodna, šta više, često se još jače veže.

 

Gospo­đa Kristal insistira da tek nakon presecanja veza sa roditeljima, treba nastaviti sa presecanjem vezanosti za druge ljude, a zatim i stvari, navike, zavisnosti... I to onim redom i brzinom kako nam bude sugerisala naša Viša svest kada naučimo da vrlo jednostavno stupamo u kontakt sa njom.

Filis Kristal kaže:

"Ima mnogo slučajeva da roditelji menjaju svoje stavove prema svojoj odrasloj deci kada ova preseku veze koje ih spajaju. Pored smirivanja napetosti i skladnijeg odnosa, ljudi često svedoče da su u stanju da sada jedni druge po prvi put posmatraju kao ljude a ne samo kao članove porodice.”

 

verica-filis-ljiljana

Verica Sekulić Opačić, Filis Kristal i Ljiljana Ilić


Filis Kristal je održala dva seminara u Beogradu, prvi 2012. a drugi 2014. godine. Tokom oba seminara je nas organizatore podsticala da nakon seminara nastavimo rad po ovoj metodi sa grupama ljudi koji to žele. U tom periodu smo održavale radionice kroz koje je prošao veliki broj ljudi i svi su imali pozitivna iskustva. Ovaj rad i nas dve inspiriše, nadahnjuje da nastavimo dalje ka oslobađanju od svega što nas sputava da ispoljimo svoje talente, sposobnosti i da živimo svrhu zbog koje smo se rodile. 

Metoda raskidanja sputavajućih vezanosti bavi se prvenstveno simbolima jer su oni prenosioci poruka iz svesnog uma u podsvesni. Simboli ili slike su jezik podsvesnog uma. Kinezi kažu „da jedan simbol vredi kao hiljadu reči.
Radionice su  prilika da se  radom u grupi razreši ono za šta je potrebno mnogo više vremena  kada se radi individualno.

Na radionicama ćete naučiti kako da se povežete sa Višom svešću i kako da pomoću simbola otklonite traume, strahove i sve ono što vas ograničava i blokira u svakodnevnom životu. Od rođenja smo upleteni u mrežu koncepata, programa, navika i vezanosti za spoljašnji svet i za ljude oko nas a da toga nismo svesni. 


 

 Nije važno da li su te veze nastale iz potrebe za ljubavlju ili neke druge potrebe, iz sažaljenja, saosećanja, straha, mržnje ili nekog drugog osećanja. Ono što je važno je da te vezanosti imaju moć da nas drže zavisnima od ljudi i stvari i da nas sprečavaju da se povežemo sa Višom svešću.

Rad na sebi je trajan proces u kojem osoba u oslobađanju od vezanosti ima slobodu da ide onoliko daleko koliko to sama želi. Nisu potrebne nikakve posebne sposobnosti da biste ovladali ovom tehnikom. Autori: Ljiljana Ilić i Verica Sekulić Opačić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE