Om Namah Shivaya – Kraljica svih MANTRI


Nemoguće je objasniti slavljenje Namah Shivaya, kaže Shiva Purana, čak i da pokušavamo milionima godina. Svako ko je doživeo ovu mantru može shvatiti tvrdnju mudraca koji su želeli da je opišu.

Opisuju je kao blješteće sunce ili onaj najdublji osećaj u čoveku ili remek delo umetnosti. Ipak, oni koji zapisali spise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i lepotu koja je sadržana u tih pet slogova.


Kruna svih mantri

Iako ima mnogo mantri koje objavljuju Purane, nijedna nije kao ova, ona je kruna svih mantri. Svi su je zapisi opisali, sve Vede, Shastre i Upanishade sadržane su u njoj. Om Namah Shivaya, kažu zapisi, sam je Shiva u obliku zvuka – čist, savršen i sveznajući. Kada Shiva uništava svet – kada sve stvari, pokretne i nepokretne nestanu i sve se stopi u njegov uzrok, Shivu, sve se smešta u Namah Shivaya.

Svi elementi i moći su sadržane u njenim slogovima i latentnom obliku. Na kraju jednog takvog kruga, kada Shiva želi da obnovi svet, on ovlašćuje Gospodara Brahmu da stvori tri sveta dajući im panchaksaru ili petoslogovnu mantru, Om Namah Shivaya mantru.

Da bi mu pomogao u njegovom zadatku Brahma je stvorio deset mudraca i nakon izvođenja stogodišnje pokore, Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre. Oni su tada stvorili svet bogova, asure i ljudska bića na veličanstven način. Mantra je stvorila kreaciju i kroz mantru svet je spoznao svog Stvoritelja.


Shivin dar čoveku

Om Namah Shivaya mantra Shivin je dar nama. Poklonjena nam je da bismo mogli ponovno spoznati sebe kao Shivu. Ovaj svevišnji oblik odražen je u značenju mantre.

Namah znači klanjam se i Shiva je onaj koji je milostiv, Gospod koji je postao sve. Kada onaj koji ponavlja mantru kaže klanjam se Shivi, on se klanja Svesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari, pokretnoj i nepokretnoj, čulnoj i vančulnoj. Mantra završava slogom aya koja označava aoyakam – jedinstvo individualne duše s Vrhunskom Dušom.

Ponekad se mantra izgovara kao Om Namah Shivaya – tako se izgovara u Siddha Yogi. Dodatak Om kao izvor svih zvukova, čini mantru još većom, kaže Purana; tako se na savršenstvo dodaje savršeno.


Mantra za svakoga

Ova je mantra izvorno "od Shive ne samo ljudima čistog srca već svakome" i Shiva Purana kaže da svako može doživeti njenu moć i snagu. Ona je efektivna čak i za one sa izopačenim gledištem koji su pohlepni, okrutni, nezahvalni, okaljani strašnim grehovima, mentalnim, verbalnim i fízičkim.

Om Namah Shivaya je Shivina mantra (molitva) božanskom uništitelju svih negativnih tendencija. Shiva oslobađa kroz promene i prevrate. Ekstremno pročišćavanje. Njegova mantra daje harmoniju i stabilnost, intuitivno znanje, integrisanje uma i intelekta, jako veliku snagu u duhovnoj praksi i zaštitu od negativne karme, podaruje sve duhovno i materijalno.

 

 
Izvor: www.altertv.org

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE