Grupe DUŠA ~ Saijeve poruke


Sve duše su deo celine, a ta celina je Bog. U početku bejaše samo Bog. Isto tako i danas postoji samo Bog. Ali, tokom vremena Moja ljubav postala je tako obilna da sam se odvojio od Sebe kako bih mogao voleti Sebe. Tako je počelo odvajanje iako je, zapravo, sve vreme dvoje bilo jedno.

Rođenje čovekove duše počelo je nakon eona godina, a danas brojite milione duša. Ali njihovo poreklo je isto, sve su one deo Mene i sve potiču od Mene.


Grupne duše su kao skup pilića koji su se zajedno izlegli u određeno vreme. Isto je tako i sa ljudima i to je poreklo izraza „grupne duše“. One zajedno rastu, one su međusobno izmešane, osećaju da njihovi životi idu zajedno po nekom uzorku, i postaju članovi kosmičke porodične grupe. Kao rezultat toga, one teže da se i zajednički inkarniraju kao grupa, ali sve se više šire kada njihov duhovni razvoj traži veća zemaljska iskustva.

duseIpak, za vreme svakog života oni su obično privučeni jedni drugima na neki sasvim neobičan način, i na duhovnom planu biće svesni snažnih veza koje postoje među njima iz prošlosti. Ta svest je kod nekih izraženija nego kod drugih, što zavisi od njihovog stepena evolucije u tom trenutku, i o nivou svesti koja odražava to stanje.

Ova spoznaja istine trebala bi vam pomoći da dalje napredujete na duhovnom putu, jer jednom kada budete uvereni u pravu prirodu i svrhu života, vi ćete napustiti opčinjenost materijalnim svetom i proniknuti iluziju koja vas je sputavala u prošlim životima. Počećete novi put, put u „nebo“, kao rezultat shvatanja istine. Ja sam ta Istina.

 Odlomak iz "SAIJEVE PORUKE TEBI I MENI", zapisao Lucas Ralli
Preuzeto sa: Narajana Sai
facebook profil

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE