Atanasije Limasolski ~ Sačuvaj nas BOŽE od POBOŽNIH LJUDI!


"I da znate, ti religiozni koje najčešće nazivamo "pobožni ljudi", najopasniji su u Crkvi. Ti pobožni ljudi su veoma opasni. Bog da nas sačuva od njih.

Kada služimo Svetu Liturgiju i kažemo: "Gospode, spasi blagočestivija", jedan Svetogorac je rekao u šali, "Gospode spasi nas od blagočestivija", tj. da nas Bog sačuva od tih religioznih ili pobožnih ljudi; jer pobožan tj. religiozan čovek predstavlja svojeprirodnu ličnost, koja nikada nije imala lični odnos sa Bogom.

Pobožna ličnost posti, sprovodi molitveno i razna druga crkvena "pravila", prosto ispunjava zaduženja pred Bogom, ali nema nikakav ozbiljan odnos sa Njim i zato Bog, ovakvoj ličnosti, nikada ne otkriva baš ništa.
I evo, svedočim vam i priznajem iz sopstvenog opita i iskustva, da se u životu nisam susreo sa većim vragovima i opasnošću za Crkvu od pobožnih ljudi."


Nisam mogao a da u pokladnoj sedmici ne citiram ove mudre reči Mitropolita Atanasija Limasolskog koje se u poslednje vreme vrte po Fejsbuku.

Uzalud nam svo opominjanje da post nije samo telesni, uzalud nam tokom priprema za post blagočestivo zgražanje nad farisejem i formalno podrazumevajuće prihvatanje grešnog carinika kao uzora, ako zaboravimo da nam to bez ličnog molitvenog odnosa sa Bogom, bez iskrene strepnje, ali i nade da ćemo ostati sa Njim u vezi, bez ljubavi prema Hristu u sebi, u onima oko sebe, u onoj Njegovoj "najmanjoj braći" o kojoj smo slušali u Jevanđelju na mesopusnu nedelju, a koju treba od srca nahraniti, napojiti, odenuti - ne znači ništa.

Samouvereno "pobožni" zaista ponekad nanose Crkvi veliku štetu.

Ogromna je razlika između religioznih, "pobožnih" ljudi i
onih koji se bore za svoju veru koja nikad nije dovoljno velika i jaka.


 

 Autor: đakon Nenad Ilić

Preuzeto sa: Nenad Ilić facebook profile

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE