Rumi: Usred borbe, pleši!


Nemoj se zadovoljiti pričama. Načinima na koji su se stvari odvijale za druge. Razvi svoj vlastiti mit.

Budi zahvalan za svakog koga sretneš, jer svako je poslan kao vodič s one strane.
Hiljadu polu-ljubavi mora biti odbačeno, kako bi se jedna celovita povela kući.

Ovo mesto je san. Samo spavači ga smatraju stvarnim. Tada smrt dođe poput zore, i ti se probudiš smejući se onome za šta si mislio da je tvoja tuga.


Pleši, ako si sa sebe skinuo zavoje.
Usred borbe, pleši.
Pleši u svojoj krvi.
Pleši, kad si savršeno slobodan.

Hajd’mo pobeći,
od svih pametnih ljudi,
koji stavljaju reči u naša usta.
Hajd’mo samo reći
šta naša srca žele.

Zaboravi sigurnost. Živi tamo gde se bojiš živeti.Rumi
Izvor: www.sensaklub.hr

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE