Gde je bio Isus TRI DANA između svoje smrti i VASKRSENJA?


Gde se nalazi čovek kad izdahne? Kuda ide? Šta se zbiva sa njim kad umre? Pravu istinu će svako od nas jednoga dana saznati. Ali, na ovaj sveti dan, kada slavimo pobedu života nad smrti, treba se podsetiti da Isus ovu borbu nije završio stradanjem na krstu i vaskrsenjem, već da je tu pobedu saopštio i onima koji su došli pre njega.
 
"Ne postoji svetlija radost od vaskršnje (pashalne). Mi se radujemo zato, što nam se u Vaskrsenju otvorio naš večni život" – Arhimandrit Jovan Krestjankin.

Mnogi će se u jednom trenutku svog života zapitati - Gde je bio Isus tri dana između svoje smrti i svog vaskrsenja? Prva Petrova poslanica daje najrelevantnije informacije o tome šta se desilo između ova dva događaja, jer opisuje ključnu vezu između Hristovog stradanja i Njegovog vaskrsenja.

U stihu 19. Petrove poslanice navodi se da je Isus "propovedao", gde ta reč bukvalno znači
"saopštiti poruku".

Kao što znamo, Isus je stradao i umro na krstu. Njegovo telo je ubijeno i Njegov duh je umro kada je On postao greh za nas. Ali Njegov duh je oživljen i On ga je predao Ocu. Prema Petru, negde između Njegove smrti i Njegovog vaskrsenja, Isus je objavio posebnu poruku "duhovima koji su bili u tamnici".

 

pecina

 


Mnogi pak misle da je Isus sišao u pakao. Ipak, nigde u Bibliji se to ne kaže. Dela 2:31 kažu da je otišao u "Ad", ali "Ad" (Podzemlje) nije pakao. Reč "Ad" se odnosi na carstvo mrtvih, privremeno mesto gde se čeka na vaskrsenje.
 


Ad nije pakao!

Otkrivenje Jovanovo daje jasnu razliku između ova dva.

Pakao je stalno i krajnje mesto suda za izgubljene. Ad je privremeno mesto.Naš Gospod je predao svoj duh Ocu, umro je, i u nekom vremenu između smrti i vaskrsenja, je posetio carstvo mrtvih gde je predao poruku duhovima koji se nekako odnose na period pre potopa u Nojevo vreme.

Petar nam nije rekao šta je objavio ovim zarobljenim duhovima. Međutim,  to je verovatno bila objava pobede nad Satanom i njegovim mnoštvom. U poslanici Efescima isto tako ukazuju da je Hristos otišao u Raj i da je sa sobom uzeo sve one koji su verovali u Njega pre Njegove smrti. Ovaj odlomak ne daje previše detalja o tome šta se desilo, ali većina biblijskih sholastika smatra da je to ono što se mislilo sa "i zarobi roblje."

Sila Njegovog Vaskrsenja potresla je Ad, zemlju i nebesa. Zato je Vaskrs najradosniji praznik.

Tada se pozdravljamo "Hristos voskrese" i otpozdravljamo "Vaistinu voskrese".

Treba reći da u Bibliji nije u potpunosti jasno šta je Isus radio tri dana između svoje smrti i vaskrsenja, ali ono što jeste je da je propovedao pobedu nad palim anđelima i/ili nevernicima.
 

 

hristSmrt je najveći problem sa kojim se suočava svako živo biće na našoj planeti. Ali biti hrišćanin znači verovati da je Hristos svojim stradanjem pobedio smrt i obezbedio svima ljudima priliku da zarade život večni.

"A Isus joj reče - Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje u mene, ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje u mene neće umreti vavek. Veruješ li ovo?" -
apostol Jovan.

 

 Izvor: www.srbijadanas.com

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE