Živeti u sadašnjosti


Vigjana Bhairva Tantra je ključni spis Trika Kashmiri Shaivisma. To je konverzacija između Majke Parvati i Gospoda Šive. Majka Parvati pita Gospoda Šivu koje se metode mogu koristiti da bi se dostigla najviša realnost, poput stapanja sa Parabrahmanom (Bogom, Apsolutom). Šiva joj potom opisuje 112 meditacionih tehnika koje se mogu upotrebiti da bi se postiglo stapanje sa svešću Parabrahme. Ovo su neki od primera: posmatraj disanje; kada učiniš nekoga srećnim – posmatraj i budi centriran; kada si ti srećan – posmatraj i budi centriran; kada si tužan – posmatraj i budi centriran; kada nekoga naljutiš – posmatraj i budi centriran, itd...

Svih ovih 112 meditacija mogu se opisati jednostavnim Mohanđijevim učenjem: “Živi u sadašnjosti. Deluj u sadašnjosti.”

Iako se dosta govori o duhovnoj praksi življenja u sadašnjosti, do informacija o tome zašto bi trebali tako da živimo, i kako to praktično da postignemo, teže se dolazi. Mohanđi je poznat kao veoma suptilan učitelj. On velikodušno daje dragocene informacije, ali ukoliko neko ne poseduje dovoljno svesnosti, veoma lako može propustiti važna učenja. Na njegovom blogu, u tekstu pod nazivom “Rođen iz vatre”, Mohanđi objašnjava:
“Po tradiciji, pitanje ZAŠTO uvek označava nepovezanost sa svojim guruom i vodi ka ispadanju iz zlatne tradicije totalnog poništavanja ega. ZAŠTO uvek dolazi iz uma, intelekta i ega, a nikada iz posvećenosti i predaje.”

Neko veoma lako može preći preko ovih reči, ali pri dubljoj analizi, ova izjava objašnjava sva pitanja povezana sa življenjem u sadašnjosti.

Život u sadašnjosti rezultira poništavanjem ega i vodi životu u svesti gurua i Parabrahme. Živeti i delovati u sadašnjosti omogućava da se funkcioniše sa nivoa posvećenosti i predaje. Vaša svesnost se pomera od uma, intelekta i ega, ka srčanoj čakri. To je benefit življenja u sadašnjosti.

Kako živeti u sadašnjosti? Da li samo zaboravimo sve iz prošlosti? Ne, zato što biste onda zaboravili i lekcije koje ste naučili. To takođe ne znači da treba da prestanemo sa brigom o svojoj budućnosti, ili da odustanemo od investicionih planova, ili štednje. Ne!
Živeti u sadašnjosti znači da ne treba previše postavljati pitanje ZAŠTO. Treba uraditi sve što je u vašoj moći u svakoj situaciji, treba planirati i raditi u okviru svojih sposobnosti, ali nakon toga, o rezultatu se ne treba brinuti.
Treba prestati sa životnim stavom koji konstantno i preterano pita “zašto se ovo događa”, “zašto je moja sestra to rekla”, “zašto mi nije rekao da sam dobar na poslu”, “zašto mi nije rekao da mu se dopada moja nova frizura”, itd...
Jednom kada se odvojite od toga da za sve pitate “zašto”, prestaćete da pridajete važnost ishodima situacija.

Prestati da za sve pitate “zašto”, znači prestati sa pridavanjem važnosti ishodima situacija, a to vodi ka emotivnoj i mentalnoj ravnoteži. Dakle, ovo je veoma praktičan način za život u sadašnjosti i oslobađanje sebe.

“Oslobođenost je stanje. Pod oslobođenjem mi podrazumevamo kraj ciklusa rađanja i smrti. Oslobađanje je proces. Vezivanje je lako. Nije vam potrebna namera da se zarobite. To se događa samo od sebe. Ostati oslobođen zahteva ekstremnu svesnost, opreznost i mir, kako u patnji tako i u zadovoljstvu, što uključuje i fizičke i mentalne bolesti. Oslobođenje je put bez puta. “ ~ Mohanđi


Izvor: BTW Newsletter South Africa
Prevod:
Milan Bojić

 
Ovaj tekst možete čitati i u februarskom broju magazina Nova Svest

 

 





POVEZANI TEKSTOVI





SEMINARI & RADIONICE